Novi način za napredovanje. 45 000 zadovoljnih korisnika iz 10 povezanih oblasti poslovanja

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene USLUGE.

 • Trenutno ažurno stanje
 • Smanjenje troškova
 • Povećanje efikasnosti
 • Knjigovođa na vašoj adresi
 • Gratis knjigovodstveni program PROKONTIK
Prokontik_logo

S obzirom na mogućnosti PROKONTIK software-a došli smo do ideje da vama, našim cijenjenim korisnicima, pružamo i knjigovodstvene usluge. Registrovani smo u nadležnom sudu i za pružanje knjigovodstvenih usluga. Imamo zaposlen tim od 11 stručnjaka iz oblasti računovodstva.

Obaveze EastCode d.o.o su da:

 • Evidentira poslovne događaje u poslovne knjige na osnovu primljenih vjerodostojnih  dokumenata u skladu sa zakonom,
 • Obračunava zarade radnika prema nalogu Naručioca a u skladu sa zakonom,
 • Vodi evidencije za indirektne poreze (porez na dodatnu vrijednost, akciza, carina),
 • Sastavlja PDV prijavu, na osnovu poreskih evidencija,
 • Sastavlja i po potpisivanju od strane odgovornog lica Naručioca podnosi potrebne prijave i obavještenja prema  Poreskoj upravi Republike Srpske (obrazac 1101, 1105, 1104, 3100, 3120, 3210, 1002, PP-GRT, PP-KT, PP-PNI, PFRN, PP-ON)
 • Sastavlja i dostavlja statističke izvještaje prema zahtjevu Republičkog zavoda za statistiku RS.
 • Vodi analitiku osnovnih sredstava, a prema popisnim listama Naručioca i dokumentacije  na osnovu koje se vrši uknjižavanje stalne imovine.
 • Sastavlja periodični i završni račun te druge finansijske izvještaje koji prate te obračune u skladu sa zakonskom regulativom.

Način realizacije usluga:

 • Komitent je dužan primljene dokumente uredno čuvati prije i poslije knjigovodstvene  obrade, uredno ih  sortirati i odložiti.
 • Komitent će sam preuzimati izvode iz banaka i lično ih dostavljati na knjiženje ili će ovlastiti Eastcode da preuzima izvode lično ili u elektronskoj formi od banaka.
 • Komitent sam  izvodi radnje u vezi sa  plaćanjem obaveza, a u slučaju da se sa EastCode timom drugačije dogovori dostavlja EastCode d.o.o. spisak obaveza koje je neophodno platiti.
 • EastCode redovno obračunava i dostavlja obavještenje o poreskim obavezama Komitentu (akontacija poreza na dobit-dohodak, posebnoj republičkoj taksi, komunalnoj taksi, obračun poreza po odbitku) i ostale poreske obaveze koje komitent ima po osnovu poslovnih aktivnosti.
 • Pored ovih Komitent će redovno dobijati izvještaje o redovnom poslovanju i konsultative usluge u vezi sa kretanjem opšteg stanja firme.

Naš stručni tim sektora knjigovodstva
vam stoji na usluzi

Knjigovodstvo

Irena Olujić

Konsultant za finasije i računovodstvo
East Code doo Banja Luka
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 94a
065/258-506 i 066/892-517
051/437-401
biro@eastcode.net
Ana-01

Ana Radić

Konsultant za finansije i računovodstvo
East Code doo Prijedor
Vuka Kradžića 30
066/584-637
052/911-691
biro@eastcode.net
knjigovodstvopd@eastcode.net
Knjigovodstvo3-01

Mira Preradović

Knjigovodstvo
East Code doo Banja Luka
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 94a
065/258-506
051/437-401
biro@eastcode.net
Knjigovodstvo4a-01

Ana Marija Jakšić

Knjigovodstvo
East Code doo Banja Luka
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 94a
065/258-506
051/437-401
biro@eastcode.net
Knjigovodstvo5a-01

Bojan Basalo

Knjigovodstvo
East Code doo Banja Luka
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 94a
065/258-506
051/437-401
biro@eastcode.net
Knjigovodstvo2a-01

Nikolina Bosnić

Knjigovodstvo
East Code doo Banja Luka
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 94a
065/258-506
051/437-401
biro@eastcode.net
Knjigovodstvo6-01

Bojana Zec

Knjigovodstvo
East Code doo Banja Luka
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 94a
065/258-506
051/437-401
biro@eastcode.net

Prednosti našeg sistema vođenja poslovnih knjiga su:

 Automatsko evidentiranje poslovnih promjena u glavnu knjigu, kao što su knjiženja kalkulacija, nivelacija, prenosnica, faktura, knjižnih odobrenja i ostalih dokumenata. Automatska knjiženja smanjuju mogućnost greške na minimum, budući da su programirana kroz informacioni sistem;

Uštede u troškovima. Sklapajući sa nama  ugovor o vođenju poslovnih knjiga, besplatno dobijate naš program PROKONTIK sa svim modulima. Inače, programski paket Prokontik-a sa modulima za plate, osnovna sredstva i glavnu knjigu finansija košta 2100 KM. Vi ovaj paket dobijate besplatno, ukoliko vam mi vodimo poslovne knjige.

Uštede u vremenu. Koristeći naš software, izbjegavate prenos vaših dokumenata do raznih računovodstvenih biroa na knjiženja. Sve dokumente program će knjižiti u trenutku kreiranja dokumenata, npr. kalkulacija i faktura. Nema prevoženja dokumenata, sve dokumente čuvate u svojoj arhivi.
Besplatna obuka. Naši zaposleni će vam pružiti besplatnu obuku za korištenje programa, ukoliko se odlučite za potpisivanje ugovora sa nama o vođenju poslovnih knjiga.

Niz korisnih izvještaja. Prokontik će vam omogućiti u svakom momentu uvid u stanje zaliha, nabavnih, prodajnih i prosječnih cijena pojedinačnih artikala, automatsko kreiranje trgovačke knjige, knjige ulaznih faktura, knjige izlaznih faktura i PDV prijave. Uvijek ćete moći provjeriti svoju mjesečnu obavezu za PDV bez da zovete računovodstvene biroe i čekate njihove obračune i povratne informacije. Obračun plata će vam biti automatski proknjižen, budući da i za to imamo odgovarajući modul.

Online podrška. Na sva eventulna pitanja, probleme u radu, naši zaposleni će vam odgovoriti kroz online podršku koristeći software TeamViewer.