Novi način za napredovanje. 45 000 zadovoljnih korisnika iz 10 povezanih oblasti poslovanja

Administracija mreže i servera

Administracija mreže i servera

Vaše zadovoljstvo je naš cilj!

Administracija mreže i servera

Serveri i druga oprema u okruženju obuhvaćena ponudom
Serveri i druga oprema u okruženju obuhvaćena ponudom • Windows Web Server • Windows Essential • Windows SQL Server • Windows DNS, Active directory, DHCP • ADSL ruteri • Linux Ruteri • Wireless ruteri
Administracija mreža i servera obuhvata sljedeće usluge
• Administraciju servera, aktivne i pasivne mrežne opreme • Instalaciju i podešavanje pravila za upotrebu mrežnih i lokalnih resursa • Instalacija sistema za pravljenje rezervnih kopija podataka • Implementacija pravila za vanredne situacije i brzi oporavak sistema • Izrada i održavanje organizacione strukture firme po računarima, grupama korisnika i korisnicima sa postavljanjem pravila za upotrebu lokalnih i mrežnih resursa. • Sprečavanje zloupotrebe resursa kroz politiku zabrane prenosivih medija (USB Flash, CD, DVD, Internet) • Instalacija operativnih sistema • Instalacija aplikacija • Redovno ažuriranje operativnih sistema i aplikacija • Instalacija sigurnosnih zakrpa za operativne sisteme i aplikacije • Praćenje opterećenja sistema i optimizacija servisa • Instalacija antivirusnog softvera i praćenje ažuriranja i zaštite istog
Lista poslova vezana za administraciju linux routera i firewall-a.
Lista poslova vezana za administraciju linux routera i firewall-a. • Analiziranje dnevnika servera (Log) • Testiranje funkcionalnosti firewall-a • Kreiranje korisnika na Linux routeru po potrebi • Administracija mrežnih parametara • Analiziranje podataka antivirusnim softverom
Lista poslova vezana za administraciju windows servera
• Instalacija i administracija servisa za dinamičko dodjeljivanje adresa (DHCP) • Instalacija i administracija servisa za razrješavanje imena domena (DNS) • Instalacija i administracija servisa za skladištenje podataka (File server) • Instalacija i administracija servisa za štampu (Print server) • Instalacija i administracija servisa za provjeru identiteta (Domain Controller) • Instalacija i administracija servisa za centralizovane instalacije (Deployment server) • Instalacija i administracija servisa za ažuriranje (Update services) • Instalacija i administracija servisa za pristup udaljenim aplikacijama i računarima (Remote desktop) • Kreiranje korisnika i prava pristupa mrežnim resursima
Lista poslova vezana za administraciju radnih stanica
• Instalacija korisničkog softvera • Podešavanje hardvera • Podešavanje poslovnog softvera (Prokontik aplikacije i Microsoft aplikacije) • Analiza sistema na viruse sa licenciranim antivirusnim softverom • Analiza i rješavanje problema kod povezivanja na mrežu • Priključivanje radnih stanica na domen preduzeća, po potrebi
Lista poslova vezana za antivirusnu zaštitu
• Instalacija antivirusnog softvera po radnim stanicama i serverima • Podešavanje ažuriranja antvirusnog softvera • Podešavanje administrativnih privilegija antivirusnog softvera • Podešavanje automatizovanog analiziranja podataka • Podešavanje izvještavanja o aktivnosti na računarima (Detekcije, neuspjela ažuriranja i drugo) • Centralno upravljanje licencama

Vaše zadovoljstvo je naš cilj

Nudimo vam i narudžbu
servera i serverske opreme

3